Obowiązkowy rejestr wpłat na konto KWW PS w Rawiczu

Rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę 1680 złotych. 

Na konto KWW Porozumienie Samorządowe w Rawiczu

Bank Zachodni WBK 73 1090 1287 0000 0001 2417 6807

LP. DATA WPISU DATA WPŁATY IMIĘ NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA KWOTA WPŁATY ŁĄCZNA KWOTA UWAGI
1 2014-10-27 2014-09-26 KRZYSZTOF SYNORACKI MIEJSKA GÓRKA 480,00 480,00  
2 2014-10-27 2014-10-03 KRZYSZTOF SYNORACKI MIEJSKA GÓRKA 480,00 960,00  
3 2014-10-27 2014-10-24 KRZYSZTOF SYNORACKI MIEJSKA GÓRKA 1171,00 2131,00  
4 2014-11-03 2014-10-02 MACIEJ DUBIEL BOJANOWO 480,00 480,00  
5 2014-11-03 2014-10-30 MACIEJ DUBIEL BOJANOWO 400,00 880,00  
6 2014-11-03 2014-10-30 MACIEJ DUBIEL BOJANOWO 1881,90 2761,90  
7 2014-11-03 2014-11-03 MACIEJ DUBIEL BOJANOWO 464,94 3226,84  
8 2014-11-10 2014-10-24 JAN SIERPOWSKI RAWICZ 175,00 175,00  
9 2014-11-10 2014-10-28 JAN SIERPOWSKI RAWICZ 800,00 975,00  
10 2014-11-10 2014-11-06 JAN SIERPOWSKI RAWICZ 1102,00 2077,00  
11 2014-11-10 2014-11-07 KRZYSZTOF SYNORACKI MIEJSKA GÓRKA 196,00 2327,00  
16 2014-11-12 2014-11-11 TADEUSZ PAWŁOWSKI RAWICZ 2000,00 2000,00  
17 2014-11-12 2014-11-12 KRZYSZTOF SYNORACKI MIEJSKA GÓRKA 125,00 2452,00  
18 2014-11-13 2014-11-13 JAN SIERPOWSKI RAWICZ 200,00 2277,00  
19 2014-11-14 2014-11-13 TADEUSZ PAWŁOWSKI RAWICZ 4669,35 6669,35  
20 2014-11-24 2014-11-24 MACIEJ DUBIEL BOJANOWO 2032,08 5258,92  
21 2014-11-27 2014-11-26 TADEUSZ PAWŁOWSKI RAWICZ 3119,90 9789,25