Konto KWW Porozumienie Samorządowe w Rawiczu

KWW Porozumienie Samorządowe w Rawiczu
63-900 Rawicz
ul. Ignacego Buszy 5

Bank Zachodni WBK 73 1090 1287 0000 0001 2417 6807


Tytuł wpłaty: Na kampanię wyborczą kandydata: ...........

Uwaga! Wpłaty tylko z prywatnych kont osobistych.