Dane do faktur KWW PS

KWW Porozumienie Samorządowe w Rawiczu
63-900 Rawicz
ul. Ignacego Buszy 5

NIP: 699-195-56-24

Uwaga! Zlecenia będą wystawiane, jeśli na koncie KWW PS będą środki przeznaczone na wydatki związane z kampanią wyborczą kandydata.