Wystartowała "Inicjatywa dla Rawicza"

Inicjatywa dla Rawicza Porozumienie Samorządowe oraz Samorządni PRA przy wsparciu innych organizacji i stowarzyszeń działających w gminie Rawicz, tworzą ruch obywatelski pod nazwą „Inicjatywa dla Rawicza”, który w nadchodzących wyborach samorządowych poprze jednego kandydata na burmistrza. Tym wspólnym kandydatem będzie Jacek Gwizdek.

Inicjatywa dla Rawicza Inicjatywa dla Rawicza

Inicjatywa dla Rawicza

Inicjatywa dla Rawicza Inicjatywa dla Rawicza

Inicjatywa dla Rawicza Inicjatywa dla Rawicza

Inicjatywa dla Rawicza Inicjatywa dla Rawicza

Inicjatywa dla Rawicza  Inicjatywa dla Rawicza

Inicjatywa dla Rawicza Inicjatywa dla Rawicza

Treść kontraktu dla Rawicza, która jest podstawą współpracy:

Ostatnie lata funkcjonowania samorządu gminy Rawicz, to czas propagandy sukcesu i okres jedynie pozornego rozwoju. Wiele spraw istotnych z punktu widzenia przeciętnego obywatela obecnie jest zaniechanych i zaniedbanych.

Jako znak rozpoznawczy obecnej ekipy sprawującej władzę w gminie, można wymienić: nadmierne oglądanie się na zewnętrzne inwestycje i oczekiwanie na „strategicznych inwestorów”, brak systematycznej i konsekwentnej pracy na rzecz rozwoju infrastruktury, nieudolność w realizowaniu zadań, rozgrzebane inwestycje w przestrzeni miejskiej (rynek, planty), a jednocześnie brak realnego wsparcia lokalnego rynku pracy, niemrawa polityka senioralna, brak programu opieki zdrowotnej w szkołach, czy nieskuteczne wsparcie rodzin.

Dlatego proponujemy mieszkańcom gminy Rawicz zmianę tej niekorzystnej tendencji.

Chcemy wspólnie stanąć do wyborów, aby poprawić funkcjonowanie rawickiego samorządu dla dobra wszystkich mieszkańców.

Deklarujemy przystąpienie od budowy dróg, które były już wcześniej zaplanowane, a zostały ograniczone w dobiegającej końca kadencji. Położymy nacisk na zwiększenie w budżecie wydatków proinwestycyjnych, przez co konsekwentnie zmniejszymy opóźnienia w rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie.

Podejmiemy zaniechane działania w sprawie budowy mieszkań komunalnych, uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne i skończymy z chaosem urbanistycznym w planowaniu przestrzennym.

Skończymy z kolejnymi „wizjami” i wizualizacjami „dobrej zmiany” w Rawiczu, które obecnie służą przykrywaniu fuszerek przy realizacji zadań inwestycyjnych oraz odwracaniu uwagi od braku rezultatów.

W oparciu o bliskie nam wartości, takie jak zrównoważony rozwój całej gminy we wszystkich obszarach, poszanowanie dziedzictwa, dorobku kulturalnego i społecznego gminy Rawicz, będziemy ponad podziałami politycznymi i personalnymi, wspólnie działać na rzecz planowego i przejrzystego rozwoju samorządu.

Jesteśmy otwarci na propozycje i potrzeby całego społeczeństwa. Nie będziemy, w mniej lub bardziej zawoalowany sposób, dzielić radnych na „swoich” i „nieswoich”, a oczekiwania mieszkańców realizować w zależności od tego, którzy radni ich reprezentują.

Nasze porozumienie ma charakter otwarty, również na inne stowarzyszenia oraz środowiska, które utożsamiają się z przedstawionymi punktami. Wspólnie chcemy skierować działalność samorządu gminy Rawicz w przewidywalnym dla mieszkańców kierunku pozytywnego rozwoju.

Inicjatywa dla Rawicza Inicjatywa dla Rawicza

Inicjatywa dla Rawicza Inicjatywa dla Rawicza